MAGIXBOW

T E A M

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ & TỐI ƯU DOANH NGHIỆP 

GIẢI PHÁP CHÍNH

Thế mạnh trong dịch vụ của MagixBow

Các giải pháp liên quan đến quản trị nhân sự và phát triển môi trường đội nhóm, tinh thần làm việc. 

HRM
CRM

Hệ thống quản trị thông tin khách hàng và cách thức làm việc với khách hàng. Sắp xếp lại quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Money Management

Quản lý tài chính doanh nghiệp tự động, đồng bộ, dễ dàng, thuận tiện.

Business Automation

Mọi quy trình rườm rà và mất thời gian của doanh nghiệp đều có giải pháp xử lý.

Others

Ngoài ra, mọi yêu cầu liên quan đến các vấn đề tối ưu và tự động hoá cho doanh nghiệp, MagixBow đều có thể giải quyết và tư vấn.

Website/Application

Website và Application với độ khó cao đều có hướng giải quyết và xử lý. Đây là dịch vụ Outsource của MagixBow.

eCommerce Automation

Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử với những tối ưu từ chuyển khoản, đăng ký, xác thực, tới lưu trữ thông tin, và tương tác với khách hàng đều có thể tự động hoá.

Toàn bộ hoàn động quản trị từ báo cáo, đánh giá chất lượng làm việc, hoạt động vận hành của doanh nghiệp đều có thể tự động hoá và tối ưu hoá.

Automation Management

Liên hệ với MagixBow

Email: [email protected]

Phone: 0967.031.999

Address: AD Building, 92 Lane Tran Thai Tong Street, Hanoi.